Michal Ajvaz: Města, logos, pasáže
 – ČeskoBásník, prozaik, filozof. Narozen 1949 v Praze. Absolvent bohemistiky a estetiky na Univerzitě Karlově. Za normalizace pracoval jako sálový dělník, noční hlídač parkoviště nebo čerpač vody. Ve svém díle živelně míchá prvky magického realismu, surrealismu i takzvané postmoderny. Autorsky zvládne přetavit jakoukoli skutečnost v nadreálnou, fikční divočinu, džungli blikotající přeludnými barvami a netušenými významy. Je poutníkem imaginárními městy a snovou krajinou, projektantem fantastických míst a bytostí, situací a příběhů. Vydal přes dvacet knižních titulů, naposledy Pasáže (2024), Dynamický logos (2023) a Města (2019).