Lukáš Zádrapa: Pocity, nálada, prostředí
 – ČeskoBásník, překladatel, esejista. Narozen 1980 v Jindřichově Hradci. Vystudoval lingvistiku, fonetiku a sinologii na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje jako vedoucí Katedry sinologie tamtéž. Vydal odbornou práci Čínské písmo (2009; s Michaelou Pejčochovou) a dvě sbírky básní: Navěky říjen (2019) a Vzkaz na kůře (2022). O druhotině Olga Stehlíková napsala: „Podstatné pro Lukáše Zádrapu zůstávají pocity (pochmurné), nálada (melancholická) a prostředí (střídání kulis středu Prahy a venkovských břehů rybníků, okrajů polí a lesů), ale hlavně ozkušování možností poezie směrem k pokusnictví starému (zejména česká poezie 19. století).“

 

 

Photo © Josef Chuchma